Fen-Edebiyat FakültesiCoğrafya

Coğrafya

Anabilim Dalları

 

FİZİKİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI Dahili No e-Posta Oda No(GZFA)
Prof. Dr. Nurten GÜNAL 1447 nurtengunal 422
Dr. Öğr.Üyesi Atilla KARATAŞ 1480 atilla.karatas 432
BEŞERİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI Dahili No e-Posta
Oda No(GZFA)
Prof. Dr. Nuran TAŞLIGİL 1446 ntasligil 423
Prof. Dr. Sevil SARGIN 1446 ssargin 426
Prof. Dr. Hamza AKENGİN 1461 hakengin 421
Dr. Öğr. Üyesi Halil KURT 1459 hkurt 425
BÖLGESEL COĞRAFYA ANABİLİM DALI Dahili No e-Posta Oda No(GZFA)

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin ÖZDEMİR

1326 ozdemiry 428

Arş. Gör. Ahmet Emrah SİYAVUŞ

2999 emrah.siyavus 432
TÜRKİYE COĞRAFYASI ANABİLİM DALI Dahili No e-Posta Oda No(GZFA)
 Prof. Dr. Nuriye GARİPAĞAOĞLU  1449 nuriyeg  419 
Prof. Dr. Mehmet Akif CEYLAN     1610 maceylan   424
 Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN  1443  csahin  420
 Arş. Gör. Dr. Ali ÇEKER   1494  ali.ceker  427
Arş. Gör. Celal ŞENOL 1494 celal.senol 427

e-Posta için kullanıcı adından sonra"@marmara.edu.tr" eklenecek. 

Bu sayfa Coğrafya tarafından en son 21.05.2018 14:16:42 tarihinde güncellenmiştir.

Coğrafya