Fen-Edebiyat FakültesiCoğrafya

Coğrafya

9. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu

Dokuzuncusu gerçekleştirilen Uluslararası Üsküdar Sempozyumu'da bölümümüz bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nuriye GARİPAĞAOĞLU "Üsküdar’ın Hava Kalitesi ve Zamansal Değişiminin Belirlenmesi", Doç. Dr. Cemalettin ŞAHİN "İdari Coğrafya Açısından Üsküdar İlçesi Sınırlarının Tarihsel Gelişimi" ve Yrd. Doç. Dr. Atilla KARATAŞ "Üsküdar'da Rölyefin Yeniden Tanzimi: Antropojenik Jeomorfoloji ve Yansımaları" konu başlıklarından oluşan bildirilerini şunmuşlardır. Bölümümüz lisans ve lisanüstü öğrencilerinden de dinleyici olarak katılım olmuştur.

Bu sayfa tarafından en son 23.11.2016 20:27:37 tarihinde güncellenmiştir.

Coğrafya