Tarihçe ve Program Tanıtımı

Coğrafya Bölümü

Coğrafya Bölümü'nün başlıca amacı; coğrafi olayların oluşum nedenlerini, sorunlarını, sonuçlarını, karşılıklı ilişkilerini yeryüzü genelinde veya bölgesel ölçekte dağılımını açıklayacak bilgilerle donatılmış araştırmayı önemseyen, ortamla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunacak, evrensel bilgi ve teknolojiyi en iyi bir şekilde kullanan coğrafyacılar yetiştirmek ve coğrafi araştırmalar yapmaktır. Bilgi üreten, araştıran, paylaşan, bilgi ve teknolojiyi yakından takip eden, ortamla ilgili sorunlara çözüm üreterek katkıda bulunan bir bölüm olma hedefine ulaşmak isteyen Coğrafya Bölümü'nde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yanında araştırma ve uygulama faaliyetlerinin üst düzeye gelmesi amaçlanmaktadır.

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'nın 19. 01. 2001 gün ve 243 sayılı yazısı uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın onayıyla 2001 yılında Coğrafya alanında araştırma yapabilecek ve eğitim kurumlarında görev alacak, yüksek düzeyde coğrafi bilgilerle donatılmış, etik değerlere bağlı ve idealizmi olan coğrafyacılar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Yüksek Öğretim Genel Kurulu tarafından 10. 03. 2006 tarih ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/h maddesi uyarınca bölümümüze lisans düzeyinde örgün öğrenim hakkı tanınmasıyla birlikte 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 31 öğrenci ile lisans öğretimine başlanmıştır. Halen 210 Lisans, 58 Yüksek Lisans ve 19 Doktora öğrencisi ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilmektedir.

Bir adet Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuvarı ve bir adet Mineral ve Kayaçlar Laboratuvarı bulunan Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 2017-2018 öğretim yılı itibariyle 6 Profesör,  3 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 12 akademik personel ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Nuriye GARİPAĞAOĞLU

Bölüm Başkanı


Bu sayfa Geography tarafından en son 16.10.2019 17:24:14 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM