Yaz Okulu

Marmara Üniversitesi yaz okulunda; eğitim-öğretim yılında başarısız olunan dersler, bir sonraki yılda okunacak olan dersler ve notu yükseltilmek istenen dersler (DD ve/veya DC olan) alınabilir. Farklı üniversitelerde kayıtlı olan öğrenciler de misafir öğrenci statüsünde Marmara Üniversitesi öğrencileri gibi yaz okulundan ders alabilirler. 

 

Yaz Okulu Öğrenci Kılavuzu her yıl Mayıs ayında Üniversitemiz web sayfasında yer almaktadır. 

Yaz okulu ile ilgili süreç http://takvim.marmara.edu.tr/ adresimizde ilan edilmektedir.

 

 • Yaz okulu Ders seçme(Ön Kayıt) ve kesin kayıt işlemleri;
  • Üniversitemiz öğrencileri ders seçme işlemini ‘BYS-Bilgi Yönetim Sistemi’ https://bys.marmara.edu.tradresinden yapmaktadırlar.
  • Ücret ödeme öğrenci numarasıyla ‘Yapı ve Kredi Bankası Şubelerine’ yapılacaktır.
  • Ödeme sonrasında ödenen ücretin öğrenci tarafından onaylanması gerekmektedir. 
 • Misafir Öğrenciler; takvimde ve kılavuzda belirtilen tarihlerde;
 • Buradaki bilgilerin doğru olması zorunludur.
 • Yüklenecek resmin vesikalık formatında olması zorunludur.
 • Sisteme girilen e-posta adresinin aktif olarak kullanılan adres olması zorunludur. (Sisteme girilen e-posta adreslerinden şifre işlemleri ve bilgilendirme yapılacaktır.)

 

  • Kayıt sonrasında burada yer alan ‘201.. Yaz Okulu’ başlığından ilgili adımlar takip edilerek kayıt ve başvuru işlemi gerçekleştirilecektir.
  • Kayıtlı olunan üniversite bilgisinin doğru olması zorunludur. Transkript belgeleri burada yazılan üniversitelere gönderilecektir.
  • Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler sisteme yüklenecektir.
   • Güncel Bandrollü öğrenci kimlik kartı fotokopisi veya onaylı öğrenci belgesi,

 

  • Yapılan başvurular Üniversitemiz tarafından onaylandıktan sonra başvuru sisteminde ‘Onaylandı’ bilgisi ve öğrenci numarası (Örn:o199914001) yer alacaktır.
  • Başvurusu onaylanan aday ders seçme işlemine geçecektir.
   • Ders seçme adresi ‘BYS-Bilgi Yönetim Sistemi’ https://bys.marmara.edu.tr ile yapılacaktır.
   • BYS giriş için başvuru sisteminde bildirilen öğrenci numarası ve şifresi ile girişyapacaktır.
  • Ders seçimini yapmış aday, ilgili ücreti Yapı Kredi Bankasına ödeyecektir.
  • Ücret ödemesi sonrasında aday tarafından sisteme girilerek ‘ödeme onayı’ yapılacaktır.
  • Bir dersin açılması için mevzuatta yer alan sayıda öğrencinin ilgili dersi seçip ücret ödemesi gerekmektedir.

 

Not: Misafir adaylar 2 ayrı sistemimizi kullanacaklardır.

               1-Öğrenci kaydının uzaktan yapılabilmesi için https://basvuru.marmara.edu.tr/ kullanacaklardır.

               2-Ders seçimi ve ücret ödemesi için https://bys.marmara.edu.tr adresi kullanılacaktır.

 

 

 

 • Sistemde kayıtlanmış öğrenciler (MÜ ve Misafir Öğrenciler), kesin kayıt tarihleri arasında ders seçme işlemi, ücret ödeme (Öğrenci numarasıyla ‘Yapı ve Kredi Bankası Şubelerine’) ve ödeme sonrası ücret onay işlemlerini tamamlayacaklardır.
 • Ders seçme işlemi yapmamış ve bankaya ödenen ücretini onaylamamış öğrenciler, ancak “açılması kesinleşen” derslerden ders seçimi yapabilirler.
  • Daha önce kayıt olmamış Misafir öğrenciler de “açılması kesinleşen” derslere kılavuzda yer alan ilgili tarihlerde kayıt olabilir, açılan derslerden seçim yaparak ödeme yapabilirler.
 • Açılması önerilen dersler BYS (Bilgi Yönetim Sistemi)’den giriş yapılarak öğrenci tarafından seçilecektir. (http://bys.marmara.edu.tr/)
 • Yaz Okulunda, bir öğrenci toplam 14 (on dört) saati aşmamak üzere en çok 4 (dört) ders alabilir.
 • BYS de seçilen ders/dersler “Bankaya Para Ödemek İstiyorum” butonuyla borç oluşturulacaktır.
 • Yapı Kredi Bankası Şubelerinden “Öğrenci Numarası” belirtilerek oluşturulan borç kaydı miktarı ödenir.
 • Ödeme sonrasında tekrar BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) den giriş yapılması gerekmektedir. “Yatırılan Ücret Miktarı” kısmında yatırmış olduğunuz tutar görülür. Derslerin yanındaki açıklama kısmında “Yaz Okulu Taslak” yazar. “Taslak Halindeki Dersleri Kaydet” butonuna basılarak ders kaydı tamamlanmış olur.
 • Ders kaydınız tamamlandıktan sonra yeşil işaretli olan dersler griye döner ve derslerin yanındaki açıklama kısmında “Yaz Okulu Kayıt” yazar.

  

  • Açılmayan dersin yerine açılan derslerden ders seçmek isteyen öğrenciler,
   • BYS'de açılmayacak olan ders/dersleri listeden silip, başka bir ders/dersleri ekleyebileceklerdir. Ekleme yapılacaksa, arada oluşacak ücret farkında öğrenci alacaklı ise iadesi yapılacak fakat öğrenci borçlu olursa Yapı ve Kredi Bankası Şubelerine yatırılan fazla ücretin iadesini almak isteyen öğrenciler “BYS’den “Bilgilerim” kısmından IBAN ve İletişim bilgilerini doldurması gerekmektedir. IBAN numarasının öğrencinin kendisine ait olması şarttır, aksi durumda iade yapılamaz. Öğrenci kendisine ait istediği bankanın IBAN bilgilerini verebilir. İade işlemleri derslerin kesinleşmesinden sonraki 30 gün içerisinde yapılacaktır.
 • Açılmayan Derslerin Ücret İadeleri;
  • Açılmayan derslerin ücretleri, BYS iletişim bilgileri üzerinden, ön kayıt süresi içerisinde öğrenci tarafından girilen, kendisine ait olma zorunluluğu olan IBAN ve Banka Hesap Bilgilerine iade edilecektir. İade işlemleri derslerin kesinleşmesinden sonraki 30 gün içerisinde yapılacaktır.
 • Farklı bir birimden ders alacak öğrenciler MÜ öğrencileri,
 • Misafir öğrenciler için ders içerikleri;  
 • Yaz okulu ders ücretleri, dersin açılacağı Fakülte/Yüksekokula ve toplam (teorik + uygulama) ders saatine göre hesaplanır. 2014-2015 Yaz dönemine ilişkin birim bazında bir ders saat ücreti aşağıda verilen tablodan görülebileceği gibi yaz okulunda bir öğrencinin kayıtlanacağı derslere göre ödeyeceği tutar BYS'den ön kayıt zamanı içinde öğrenilebilecektir. Yaz okulu ders ücretleri ayrıca öğrencinin uyruğuna ve dersin eğitim diline göre değişiklik göstermektedir.
 • Misafir öğrenciler için ders ücreti hesaplamaları MÜ öğrencisinden farklı olacaktır.(Örn: MÜ Öğrencisi için 1 TL olan ders ücreti misafir öğrenci için 4 TL olarak hesaplanmaktadır. Doğru hesaplama BYS de görülecektir.)
 •  
 • Açılan derslerin ücret iadesi yapılmamaktadır.
 • Ön kayıt tarihleri öncesinde dersin açılacağı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine ve kendi Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine ayrı ayrı dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Her iki birimde de dersin alınabilmesi için Kurul Kararının alınması gerekmektedir.
 • Üniversitemizden alacakları ders/derslerin içeriklerini aşağıdaki linklerden alabilirler. Aşağıdaki linkte olmayan içerikler ilgili birimlerden alınabilir.

Ders içerik (Lisans için);           http://llp.marmara.edu.tr/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1  

Ders içerik (Önlisans için);       http://llp.marmara.edu.tr/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=0  

 • Lisans, Önlisans sekmesinden ilgili Fakülte/Yüksekokul'un bölüm/program  ---> Program Çıktıları içerisinden ilgili dersin "ders kodu" tıklanarak çıktı alabilirler. Üniversitesi tarafından onaylı ders içeriği istenilenler, ilgili ders içerik çıktılarını ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarında onay yaptırabilirler.
 • Üniversitemizde ders alacak misafir öğrencilerden onaylı içerik talep edilmemektedir. Kendi üniversitesinde dersin kabul olmama durumunda sorumluluk öğrenciye aittir. Bu nedenle misafir öğrencilerin, derslere kayıt olmadan önce Üniversitesinden onay almaları yararlarına olacaktır.
 • Üniversitemiz Öğrencilerinden, Diğer Üniversite Yaz Okullarından Ders Almak İsteyen Öğrenciler;
 • Diğer Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin MÜ Yaz Okulunda açılmaması durumunda, farklı bir üniversitenin Yaz Okulundan ilgili dersleri alabilir. Öğrenci, farklı bir üniversiteden alınacak dersin içerik, dil, kredi ve ders saatini, Yaz Okulu akademik takvimini içeren resmi belgeyi önceden kendi birimine verir. İlgili bölüm, program veya anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak birim yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde farklı üniversiteden ders alınabilir. Bir öğrenci azami öğrenim süresi boyunca en fazla on iki saatlik dersi başka üniversiteden alabilir.

  

 Ders Alma Esasları:

1) Yaz Okulunda, bir öğrenci toplam 14 (on dört) saati aşmamak üzere en çok 4 (dört) ders alabilir. 

2) Öğrenci, ders eksiğini tamamlamak, başarısız olduğu veya notunu yükseltmek istediği dersi tekrarlamak veya yeni ders almak için Yaz Okulundaki derslere kaydolabilir. Yaz Okulunda açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz.

3) Staj yapan öğrencinin Yaz Okulundan ders alabilmesi için kayıtlı olduğu birimin birim yönetim kurulu kararı gerekir.

4) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı MÜ öğrencisi, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan Yaz Okulu hariç olmak üzere, Yaz Okulundan ders alamaz. Yabancı dil hazırlık sınıfını bitirmiş, dil yeterliliğini kanıtlamış ve derslere başlamamış olan MÜ öğrencisi; bölüm/program başkanlığı tarafından uygun görülmesi ve birim kurulunun onayı üzerine, bölüm/program başkanlığınca belirlenmiş olan derslerden en fazla iki dersi alabilir. İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi de bu kapsamda değerlendirilir.

5) Yaz Okulunda, yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı olmayan MÜ öğrencilerinden, GANO’su en az 3,00 olanlar üst yarı yıllardan ders alabilir.

6) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan Yaz Okuluna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

7) Kendi programında Yaz Okulunda ders açılamaması halinde, birinci öğretim öğrencisinin ikinci öğretim Yaz Okulundan ders alabilmesi için birim yönetim kurulu kararı gerekir. Bu dersleri alacak öğrenci, ikinci öğretime ait yaz okulu ücretini ödemek zorundadır. İkinci öğretim öğrencisinin, birinci öğretim Yaz Okulundan ders alması da aynı esaslara tabidir.

8) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin Yaz Okulunda kaydolmak istediği ders açılmadığı takdirde; öğrenci bu dersi, üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Bu durumda, diğer birimden alınacak dersin denkliğinin; içerik, dil, kredi ve ders saati açısından öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili akademik birim ve birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi ve diğer birimin birim yönetim kurulunun onayı gerekir.

9) Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin MÜ Yaz Okulunda açılmaması durumunda, farklı bir üniversitenin Yaz Okulundan ilgili dersleri alabilir. Öğrenci, farklı bir üniversiteden alınacak dersin içerik, dil, kredi ve ders saatini, Yaz Okulu akademik takvimini içeren resmi belgeyi önceden kendi birimine verir. İlgili bölüm, program veya anabilim/anasanat dalının görüşü alınarak birim yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde farklı üniversiteden ders alabilir.

10) Dersin Marmara Üniversitesi yaz okulunda açılmaması durumunda, bir öğrenci azami öğrenim süresi boyunca en fazla dokuz kredilik dersi başka üniversiteden alabilir.

11) Güz veya bahar yarıyılları sonunda ilişiği kesilmiş öğrenci, Yaz Okulundan ders alamaz. İlişik kesme işleminden önce ön kayıt işlemi yapılmış ise ön kayıt işlemi iptal edilir.

12) MÜ öğrencisi olmayan diğer üniversite öğrencileri, Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunun onayı ile Yaz Okulunda açılan dersleri alabilir ve o derslere kayıt yaptırabilirler.

 

Yaz Okulu Kesin Kayıt Süreci:

Kesin kayıt öncesi, açılması için gerekli kontenjanı sağlayan dersler (öğrenci sayısının 15’ten az olması durumunda ders açılamaz.BYS’de belirlenmiş olacaktır. Öğrenciler kesin kayıt işlemlerini BYS’den yapabileceklerdir. Önkayıt yapılan tüm dersler açıldı ise herhangi bir işlem yapmaya gerek yoktur. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan öğrenciler ücretlerini ödemiş olsalar bile o dersi alamazlar. Açılması kesinleşmiş ve kayıt yaptırılmış olan derslere ait yaz okulu ücretleri geri ödenmez.

 

Yaz Okulunda Derslerin Açılamaması Durumu:

Yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığı için açılamayan derslere kayıtlı öğrenciler, açılmayan derslerin yerine sistemden ilan edilecek tarihler arasında BYS den açılması kesinleşen başka bir ders seçebilirler. Bunun için açılmayacak dersi/dersleri silip yerine başka dersi/dersleri ekleyebilirler.

 

Eğer öğrenciler, açılamayan derslerin yerine başka ders almak istemiyorlarsa;

Açılmayan derslerin ücretleri, BYS'den "Bilgilerim" kısmından, girilecek olan, öğrencinin kendisine ait olma zorunluluğu olan  IBAN ve Banka Bilgilerine iade edilecektir. Açılan derslerin ücret iadesi olmayacaktır. (BYS üzerinden IBAN'ınızın girilmesi zorunludur.)       

 

Detaylı Bilgi:

Detaylı bilgi için Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Koordinasyon Başkanlığına başvurulabilir. Ayrıca Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği’nden  detaylı bilgi alınabilir.

İlgili Mevzuat:

Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği


Bu sayfa Geography tarafından en son 16.10.2019 17:27:23 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM