Müfredat

1 . Dönem                                                                                                        
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 COG1001 Coğrafyanın Genel Esasları Zorunlu 3 0 6
3 COG1003 Nüfus Coğrafyası Zorunlu 3 0 6
4 COG1005 Genel Klimatoloji Zorunlu 3 0 6
5 COG1007 Genel Kartografya Zorunlu 3 0 6
6 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
7 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
      Toplam 18 0 30
2 . Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 COG1002 Jeomorfolojinin Prensipleri Zorunlu 4 0 7
3 COG1004 Enerji Coğrafyası Zorunlu 4 0 7
4 COG1006 Klimatoloji Uygulaması Zorunlu 2 0 4
5 COG1008 Yerleşme Cografyası Zorunlu 3 0 6
6 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
7 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
      Toplam 19 0 30
3 . Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG2001 Ulaşım Coğrafyası Zorunlu 3 0 4
2 COG2003 Turizm Coğrafyası Zorunlu 3 0 4
3 COG2005 Hidrografya Zorunlu 2 0 4
4 COG2007 Şehir Coğrafyası Zorunlu 3 0 5
5 COG2009 Avrupa Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
6 COG2011 Karadeniz Bölgesi Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
7 COG2013 Coğrafi Bilgi Sistemleri I Zorunlu 3 0 5
      Toplam 18 0 30
4 . Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG2002 Kıyı ve Karst Jeomorfolojisi Zorunlu 3 0 4
2 COG2004 Sanayi Coğrafyası Zorunlu 3 0 5
3 COG2006 Asya Coğrafyası Zorunlu 3 0 4
4 COG2008 Marmara Bölgesi Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
5 COG2012 Ortadoğu Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
6 COG2014 Coğrafi Bilgi Sistemleri II Zorunlu 3 0 5
7 COG2016 Yeraltı Kaynakları Zorunlu 2 0 4
      Toplam 18 0 30
5 . Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG3001 Ziraat Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
2 COG3003 Klimatik Jeomorfoloji Zorunlu 3 0 4
3 COG3005 Ege Bölgesi Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
4 COG3007 Türkiye Jeomorfolojisi Zorunlu 2 0 4
5 COG3009 Afrika Coğrafyası Zorunlu 3 0 4
6 COG-SD1,2,3 Seçimlik Ders - 1,2,3 Seçmeli 2 0 12
      Toplam 14 0 30
6 . Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG3002 Toprak Coğrafyası Zorunlu 3 0 5
2 COG3004 Bitkiler Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
3 COG3006 Zoocoğrafya Zorunlu 2 0 3
4 COG3008 Amerika Coğrafyası Zorunlu 3 0 4
5 COG3012 Akdeniz Bölgesi Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
6 COG-SD4,5,6 Seçimlik Ders - 4,5,6 Seçmeli 2 0 12
      Toplam 14 0 30
7 . Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG4001 Türkiye Nüfus Coğrafyası Zorunlu 3 0 5
2 COG4003 Türkiye Turizm Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
3 COG4005 Çevre Sorunları Zorunlu 2 0 4
4 COG4007 İç Anadolu Bölgesi Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
5 COG4009 Siyasi Coğrafya Zorunlu 3 0 5
6 COG-SD7,8,9 Seçimlik Ders - 7,8,9 Seçmeli 2 0 9
      Toplam 14 0 30
8 . Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG4002 Türkiye Ekonomik Coğrafyası Zorunlu 3 0 6
2 COG4004 Doğu Anadolu Bölgesi Coğrafyası Zorunlu 3 0 6
3 COG4006 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Coğrafyası Zorunlu 2 0 5
4 COG-SD10,11,12 Seçimlik Ders - 10,11,12 Seçmeli 2 0 9
5 FEF-US Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 3
6 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
      Toplam 12 2 30
 
Seçmeli
 
1 . Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Zorunlu 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Zorunlu 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
2 . Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Zorunlu 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Zorunlu 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
5 . Dönem > COG-SD1,2,3 Seçimlik Ders - 1,2,3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG3021 Genel Jeoloji Zorunlu 2 0 4
2 COG3022 Türkiye İklimi Zorunlu 2 0 4
3 COG3023 Mineral ve Kayaçlar Zorunlu 2 0 4
4 COG3024 Türkiye Hidrografyası Zorunlu 2 0 4
5 COG3025 Harita Analizleri Zorunlu 2 0 4
6 COG3026 Türk Dünyası Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
7 COG3027 Volkan Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
8 COG3028 Okyanusya Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
9 COG3029 Kafkas Ülkeleri Zorunlu 2 0 4
10 COG3031 Evren ve Dünya Zorunlu 2 0 4
11 COG3032 Türkiye Ulaşım Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
12 COG3033 Türkiye Yerleşme Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
13 COG3034 Jeomorfoloji Uygulamaları Zorunlu 2 0 4
14 COG3035 Türkiye Sanayi Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
15 COG3036 Fiziki Coğrafyada Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
16 COG3037 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Değerlendirme Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
17 COG3038 Bölgesel Coğrafyada Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
18 COG3042 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Zorunlu 2 0 4
19 COG3044 Türkiye Doğal Kaynakları Zorunlu 2 0 4
20 COG3046 Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
21 TDE3071 Osmanlıca I Zorunlu 2 0 4
22 TDE3072 Osmanlıca II Zorunlu 2 0 4
23 YDI3041 Mesleki İngilizcede Temel Kavramlar Zorunlu 2 0 4
24 YDI3042 Mesleki İngilizce Zorunlu 2 0 4
6 . Dönem > COG-SD4,5,6 Seçimlik Ders - 4,5,6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG3021 Genel Jeoloji Zorunlu 2 0 4
2 COG3022 Türkiye İklimi Zorunlu 2 0 4
3 COG3023 Mineral ve Kayaçlar Zorunlu 2 0 4
4 COG3024 Türkiye Hidrografyası Zorunlu 2 0 4
5 COG3025 Harita Analizleri Zorunlu 2 0 4
6 COG3026 Türk Dünyası Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
7 COG3027 Volkan Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
8 COG3028 Okyanusya Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
9 COG3029 Kafkas Ülkeleri Zorunlu 2 0 4
10 COG3031 Evren ve Dünya Zorunlu 2 0 4
11 COG3032 Türkiye Ulaşım Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
12 COG3033 Türkiye Yerleşme Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
13 COG3034 Jeomorfoloji Uygulamaları Zorunlu 2 0 4
14 COG3035 Türkiye Sanayi Coğrafyası Zorunlu 2 0 4
15 COG3036 Fiziki Coğrafyada Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
16 COG3037 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Değerlendirme Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
17 COG3038 Bölgesel Coğrafyada Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
18 COG3042 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları Zorunlu 2 0 4
19 COG3044 Türkiye Doğal Kaynakları Zorunlu 2 0 4
20 COG3046 Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
21 TDE3071 Osmanlıca I Zorunlu 2 0 4
22 TDE3072 Osmanlıca II Zorunlu 2 0 4
23 YDI3041 Mesleki İngilizcede Temel Kavramlar Zorunlu 2 0 4
24 YDI3042 Mesleki İngilizce Zorunlu 2 0 4
7 . Dönem > COG-SD7,8,9 Seçimlik Ders - 7,8,9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG4021 Strüktüral Jeomorfoloji Zorunlu 2 0 3
2 COG4022 Türkiye Çevre Sorunları Zorunlu 2 0 3
3 COG4023 Doğal Afetler Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
4 COG4024 Kuaterner Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
5 COG4025 Türkiye Bitki Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
6 COG4026 Avrupa Birliği Ülkeleri Zorunlu 2 0 3
7 COG4027 Türkiye Şehir Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
8 COG4028 Türkiye Toprak Erozyonu Zorunlu 2 0 3
9 COG4029 Balkan Ülkeleri Zorunlu 2 0 3
10 COG4031 Bölge Planlaması Zorunlu 2 0 3
11 COG4032 Alternatif Enerji Kaynakları Zorunlu 2 0 3
12 COG4033 Tarihi Coğrafya Zorunlu 2 0 3
13 COG4034 Kültür Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
14 COG4035 İklim Tipleri Zorunlu 2 0 3
15 COG4036 Fiziki Coğrafyada Tez Çalışmaları Zorunlu 2 0 3
16 COG4037 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analizler Zorunlu 2 0 3
17 COG4038 Beşeri Coğrafyada Tez Çalışmaları Zorunlu 2 0 3
18 COG4039 Coğrafi Metin Analizleri Zorunlu 2 0 3
19 COG4042 Bölgesel Coğrafyada Tez Çalışmaları Zorunlu 2 0 3
20 COG4044 Ortadoğu ve Kuzey Afrikanın Siyasi Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
21 COG4046 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Mekansal Organizasyon Zorunlu 2 0 3
22 COG4048 Sağlık Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > COG-SD10,11,12 Seçimlik Ders - 10,11,12
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 COG4021 Strüktüral Jeomorfoloji Zorunlu 2 0 3
2 COG4022 Türkiye Çevre Sorunları Zorunlu 2 0 3
3 COG4023 Doğal Afetler Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
4 COG4024 Kuaterner Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
5 COG4025 Türkiye Bitki Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
6 COG4026 Avrupa Birliği Ülkeleri Zorunlu 2 0 3
7 COG4027 Türkiye Şehir Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
8 COG4028 Türkiye Toprak Erozyonu Zorunlu 2 0 3
9 COG4029 Balkan Ülkeleri Zorunlu 2 0 3
10 COG4031 Bölge Planlaması Zorunlu 2 0 3
11 COG4032 Alternatif Enerji Kaynakları Zorunlu 2 0 3
12 COG4033 Tarihi Coğrafya Zorunlu 2 0 3
13 COG4034 Kültür Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
14 COG4035 İklim Tipleri Zorunlu 2 0 3
15 COG4036 Fiziki Coğrafyada Tez Çalışmaları Zorunlu 2 0 3
16 COG4037 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analizler Zorunlu 2 0 3
17 COG4038 Beşeri Coğrafyada Tez Çalışmaları Zorunlu 2 0 3
18 COG4039 Coğrafi Metin Analizleri Zorunlu 2 0 3
19 COG4042 Bölgesel Coğrafyada Tez Çalışmaları Zorunlu 2 0 3
20 COG4044 Ortadoğu ve Kuzey Afrikanın Siyasi Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
21 COG4046 Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Mekansal Organizasyon Zorunlu 2 0 3
22 COG4048 Sağlık Coğrafyası Zorunlu 2 0 3
8 . Dönem > FEF-US Üniversite Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AMT4122 Fachübersetzen: Offizielle Dokumente Zorunlu 2 0 3
2 AMT4192 Fachübersetzen: Literatur Zorunlu 2 0 3
3 BBY3092 Kültür Tarihi Zorunlu 2 0 3
4 BBY4092 Okuma Kültürü Zorunlu 2 0 3
5 BSB3001 Bilim Tarihi ve Felsefesi Zorunlu 2 0 3
6 BSB3004 Düşünce Tarihi Zorunlu 2 0 3
7 BSB3095 Dünya Edebiyatı Zorunlu 2 0 3
8 BYL4092 Biyoçeşitlilik Zorunlu 2 0 3
9 BYL4094 Biyogüvenlik Zorunlu 2 0 3
10 COG3092 Coğrafyada İstatistik Metotları Zorunlu 2 0 3
11 COG4092 İstanbul: Mekan ve Kültür Zorunlu 2 0 3
12 FMT4050 Courants Linguistiques Zorunlu 2 0 3
13 FMT4052 Sémiotique Zorunlu 2 0 3
14 FMT4090 Linguistique Zorunlu 2 0 3
15 FMT4092 Fransız Romanı Zorunlu 2 0 3
16 FMT4094 Yayıncılık ve Editörlük Zorunlu 2 0 3
17 FMT4096 Relation Entre La Langue et La Traduction Zorunlu 2 0 3
18 FMT4098 Langue - Culture et Communication Zorunlu 2 0 3
19 FMT4192 Analyse du Roman Zorunlu 2 0 3
20 FZK3092 Evrenin Sırları Zorunlu 2 0 3
21 FZK3093 Ürün Tasarlama ve Geliştirme Zorunlu 2 0 3
22 FZK3094 Nanoteknoloji Zorunlu 2 0 3
23 FZK3095 Fiziğin Kuramları Zorunlu 2 0 3
24 FZK3096 Doğada Fizik Zorunlu 2 0 3
25 GER4092 Das Türkenbild in der deutschen Literatur Zorunlu 2 0 3
26 GER4094 Moderne deutsche Literatur Zorunlu 2 0 3
27 HSS3001 Global Culture Zorunlu 2 0 3
28 HSS3003 City and Culture: Istanbul Zorunlu 2 0 3
29 IK3092 Kariyer Yolu Zorunlu 2 0 3
30 IMT4092 İş Yazışmaları Zorunlu 2 0 3
31 IMT4094 Trade Documents Zorunlu 2 0 3
32 IMT4192 Business Correspondence Zorunlu 2 0 3
33 IMT4194 Creative Writing Zorunlu 2 0 3
34 ISG4092 İş-Çevre Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 3
35 IST1092 İstatistiksel Düşünme Zorunlu 2 0 3
36 KMY4092 Ahşap Kimyası ve Koruma Zorunlu 2 0 3
37 KMY4394 Biim Tarihi Zorunlu 2 0 3
38 KMY4592 İş-Çevre Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 3
39 MAT3092 Matematik ve Doğa Zorunlu 2 0 3
40 OZE100 İşaret Dili Zorunlu 2 0 3
41 SNT4034 İstanbul Semtleri Zorunlu 2 0 3
42 SNT4094 Osmanlı Mimarları Zorunlu 2 0 3
43 TAR1091 Bilimin Tarihsel Gelişimi Zorunlu 2 0 3
44 TAR4092 İstanbulda Tarih ve Mekan Zorunlu 2 0 3
45 TAR4094 Osmanlıdan Cumhuriyete Anayasa Tarihi Zorunlu 2 0 3
46 TAR4096 Osmanlıda Saray Zorunlu 2 0 3
47 TAR4098 Çağdaş Kafkasya Devletleri ve Toplulukları Tarihi Zorunlu 2 0 3
48 TDE3091 İleri Düzey Osmanlı Türkçesi Zorunlu 2 0 3
49 TDE3092 Farsçaya Giriş Zorunlu 2 0 3
50 TDE3093 Gazel Şerhleri Zorunlu 2 0 3
51 TDE3096 Temel Osmanlı Türkçesi Zorunlu 2 0 3
52 TDE3097 Yaratıcı Yazarlık Zorunlu 2 0 3
53 TDE3098 Edebiyat ve Müzik Zorunlu 2 0 3
54 TDE4091 Metinlerle Eski Türk Edebiyatı: 13-16. yy. Zorunlu 2 0 3
 
 

 

Bölüm hakkında detaylı bilgi ve ECTS kredilerini Türkçe olarak buradan bulabilirsiniz.


Bu sayfa Geography tarafından en son 16.10.2019 17:25:52 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM